Studentenplatform voor Global Goals in oprichting

november 29, 2017

Bij de opening van het cursusjaar van de HAN was er naast veel aandacht voor interne zaken ook een mooie blik naar buiten, een onderwijsidee wat de relatie legt tussen het onderwijs en de Global Goals om onze wereld een beetje beter te maken. In september 2015 is door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het doet denken aan het bijzondere initiatief van de Singularity University. De HAN-medewerkers die het idee voor de ontwikkeling van een platform hebben ingediend bij de HAN ideeënbus willen een platform realiseren waar studenten via blogs en vlogs elkaar kunnen inspireren tot het leveren van een bijdrage in het verbeteren van hun (in)directe leef- en werkomgeving. Het doel van het platform is om op deze manier vanuit intrinsieke motivatie van de student te komen tot concrete multidisciplinaire projecten die aansluiten bij de zogenoemde Sustainable Development Goals ofwel Global goals.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In de huidige tijd dringt steeds meer het inzicht door dat klimaatverandering, circulaire economie en het werken aan verduurzaming niet alleen technische en economische aspecten kent, maar ook nauw samenhangt met grote thema’s als armoede, ongelijkheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft geresulteerd in de formulering van 17 samenhangende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hoewel Nederland op veel sociale onderwerpen goed scoort ten opzichte van andere landen, scoren we op bijvoorbeeld veel ecologische onderwerpen te laag om mee te kunnen met duurzame koplopers. Hier liggen mooie kansen voor het bedrijfsleven en voor ons onderwijs en onderzoek.

 

Onderwijs verrijken

Anika Vos: ‘Wij denken dat zo’n koppeling noodzakelijk en haalbaar is. Studenten lijken hiervoor sterk gemotiveerd omdat zij graag actief willen bijdragen aan de toekomst die hen te wachten staat. Zij willen niet afwachten maar willen dat er naar hen geluisterd wordt als het gaat om de inrichting van hun leefwereld. Duurzaamheid is, op een paar mooie initiatieven na, in de brede zin van het woord nauwelijks zichtbaar in de curricula van de HAN. Cristel Busser: ‘We kunnen met het nog te ontwikkelen platform de student, en daarmee het onderwijs verrijken en komen tot het leveren van een bijdrage aan Global Goals en daarmee aan de ontwikkeling richting een leefbare wereld voor toekomstige generaties’. Er is voor het platform volgens beide initiatiefnemers draagvlak onder studenten, docenten, overheid en inmiddels ook het bedrijfsleven. ‘Het platform biedt een fantastische kapstok om verbinding en stroomlijning te brengen in de vele kleine en grote initiatieven en projecten. Het brengt valorisatie en community building tot stand en stimuleert creativiteit, ondernemerschap en innovatiekracht. Ook wordt maatschappelijke betrokkenheid en bewustzijn van studenten gestimuleerd (Bildung). Tevens creëert het platform een brede blik waardoor verbindingen tussen disciplines gelegd worden en samenwerking binnen en buiten de HAN in duurzame multidisciplinaire projecten van onderaf wordt gestimuleerd en tot stand wordt gebracht.

Steun

Het voorstel is tot stand gekomen in co-creatie met HAN IMAGINE, het HAN Duurzaamheids-netwerk en de Duurzame Stagehub en wordt ondersteund door een bijdrage aan de ontwikkeling van het platform van de HAN ideeënbus. Op vrijwillige basis is al veel werk verricht. Er zijn gesprekken gevoerd met studenten, docenten, lectoren, overige medewerkers en externe partners. Anika: ‘Er is veel positieve respons op onze plannen, men wil graag meedenken en kansen benutten. Wij zien dit voorstel als een kans voor de HAN en haar studenten om zich samen met haar omgeving te verbinden aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Van het idee is een ook een korte animatie gemaakt.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het HAN Global Goals platform, of wil je bijdragen aan de ontwikkeling hiervan, stuur dan een mail naar IMAGINE@han.nl, we stellen alle hulp, zeker die van studenten, op prijs!