ROC Da Vinci College meest innovatieve instelling voor beroepsonderwijs in Europa.

december 1, 2017

Het ROC Da Vinci College is uitverkozen tot meest innovatieve mbo-school in Europa. Commissaris Marianne Thyssen van de Europese Commissie reikte op 24 november de ‘Innovative VET Award’ uit.  De prijs werd uitgereikt op de slotdag van de Europese week van het beroepsonderwijs in Brussel. De prijs wordt uitgereikt aan scholen die bijdragen aan excellentie door innovatief onderwijs. De activiteiten van de school moeten inspirerend zijn voor andere scholen. De Europese Commissie reikt de prijs nu voor de tweede keer uit. Vorig jaar won een Finse school de prijs vanwege haar duurzame, proactieve inzet om te komen tot innovatieve en flexibele leerpaden..

Hybride leeromgeving
Het Da Vinci College krijgt de prijs voor zijn hybride onderwijsconcept, zoals dat vorm krijgt in de ‘Duurzaamheidsfabriek’. Hierbij worden leren op school en op de werkplek zoveel mogelijk geïntegreerd. Formele kennis op school, kennis van werkprocessen en praktische kennis worden geïntegreerd in één benadering. In de hybride leeromgeving gaan leren op school en op de werkplek op een natuurlijke manier in elkaar over. Bovendien wordt er nauw samengewerkt met het regionale bedrijfsleven. Studenten, docenten en leermeesters van bedrijven werken in de Duurzaamheidsfabriek samen aan opdrachten vanuit bedrijven, bijvoorbeeld aan innovaties zoals lasrobotica voor de maritieme sector die cruciaal is voor de regio. Het ROC Da Vinci College bereidt studenten voor op een baan voor de toekomst. Naast aandacht voor de nieuwste technieken als 3D printen en robotica werken studenten aan extra ontwikkeling en vaardigheden die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt, de zogenaamde 21st century skills. De SER roemde dit concept vorige week ook al en zag het als een voorbeeld voor de toekomst van het beroepsonderwijs in Nederland.

 

Jury
Volgens de jury van de Innovative VET Award is het ROC Da Vinci College een uitstekend voorbeeld van innovatief leren. De innovatie inspanningen tonen een geïntegreerde aanpak van onderwijskundige en technologische vernieuwing, met als sterke punten:

  • Leren op school en als werknemer worden geïntegreerd waarbij regionaal sterk wordt samengewerkt en het bedrijfsleven investeert
  • Co creatie door studenten en leraren vindt dagelijks plaats met het bedrijfsleven
  • Doorlopende leerroutes van vmbo tot en met hbo
  • De Duurzaamheidsfabriek is een innovatieve omgeving voor bedrijven waar een nieuwe generatie professionals wordt opgeleid

De Duurzaamheidsfabriek is de hybride leeromgeving waar de sector Techniek en Media van het ROC Da Vinci College als voorloper vormgeeft aan onderwijs. Onderwijs en bedrijfsleven, waaronder start-ups, hebben geïnvesteerd in hoogwaardige apparatuur. Het ROC en het bedrijfsleven ontwikkelde het vernieuwende concept met behulp van de subsidieregeling Innovatiearrangementen van Het Platform Beroepsonderwijs. De Duurzaamheidsfabiek werkt op dit moment samen met vijf andere succesvolle projecten uit Nederland en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het consortium wil onderzoeken wat de succesfactoren van het slagen van hun innovaties zijn, waarbij ze zich vooral richten op de samenwerking in hun lerende netwerken. Meer informatie over hybride leeromgevingen in deze explaminatie.