Europees raamwerk voor digitale competenties docenten

december 4, 2017

‘Software is eating the world’. De snel veranderende wereld waarin computers en robots en andere digitale apparaten andere eisen stellen aan ons, betekent dat ook dat de ‘digitale competententies’ van docenten flink moeten verbeteren om leerlingen en studenten digitaal competent en mediawijs voor de toekomst te maken. Op internationaal en nationaal niveau zijn er nu door de Europese Unie een aantal kaders, zelfbeoordelingsinstrumenten en trainingsprogramma’s ontwikkeld om de facetten van digitale competentie voor docenten te beschrijven en hen te helpen hun competenties te beoordelen, hun opleidingsbehoeften te identificeren en gerichte trainingen aan te bieden.

Het rapport European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) presenteert een gemeenschappelijk Europees raamwerk voor de digitale competenties van docenten. DigCompEdu is een wetenschappelijk onderbouwd achtergrondkader dat helpt om het beleid te sturen en dat direct kan worden aangepast om regionale en nationale hulpmiddelen en trainingsprogramma’s te implementeren. Daarnaast biedt het een gemeenschappelijke taal en aanpak die de dialoog en uitwisseling van beste praktijken over de grenzen heen helpen. Het DigCompEdu-raamwerk is gericht op alle niveaus van het onderwijs, van de vroege kinderjaren tot het hoger en volwassenenonderwijs, algemene- en beroepsopleidingen, speciaal onderwijs en niet-formele leercontexten. Het beoogt een algemeen referentiekader te bieden voor ontwikkelaars van Digital Competence-modellen, dat wil zeggen lidstaten, regionale overheden, relevante nationale en regionale instanties, onderwijsorganisaties zelf, en openbare of particuliere opleiders. Het rapport is te vinden op de EU Science Hub.