‘De school is van ons’ Wat vinden de studenten?

januari 1, 2018

De bovenstaande hartekreet van studenten om te worden betrokken bij het onderwijs stond ooit als graffiti op de muur van een ‘nieuwe lerarenopleiding’ in Nijmegen. Hoe krijgen we leerlingen en studenten weer op het puntje van hun stoel? Hoe richten we het het onderwijs in dat het beter aansluit bij de behoeften en belevingswereld van de ‘klant’; de leerlingen en studenten? Dat dat nodig is, bevestigde het afgelopen jaar de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In een lijvig rapport over de staat van het Nederlandse onderwijs zegt de OESO: ‘Nergens ter wereld zijn scholieren zo  ongemotiveerd als in Nederland’. Dat was even schrikken. Studenten en leerlingen betrekken bij onderwijs en onderwijsvernieuwingen is sinds vorig jaar weer hot. Maar ook erg lastig voor veel onderwijsinstellingen. En dat terwijl je van leerlingen en studenten hoort dat ze zo graag mee willen denken, maar vaak niet weten hoe. Een gemiste kans. Soms ook moeten zij gestimuleerd worden om hun stem te laten horen.

Daarom een experiment. Samen met het netwerk Leraren met Lef en de Stichting Platforms VMBO organiseert de Vooruitdenkerij op 16 maart 2018 de bijeenkomst ‘De School is Van Ons’ We laten leerlingen en studenten aan het woord. Wat vinden zij belangrijk? We nodigen onderwijsteams van 3 studenten met 1 docent uit, afkomstig uit het vmbo, mbo en hbo. De studenten gaan voorstellen doen voor mooier onderwijs. De docenten interviewen hiervoor de studenten. Voor de catering vragen we een bijdrage van 95 euro per team.

Het gaat niet over participeren in studentenraden, besturen of medezeggenschap, maar hoe maken we mooier en beter onderwijs. Hoe motiveren we leerlingen en studenten om mee te denken? Wat vinden zij goed onderwijs? Hoe ziet het ideale schoolgebouw eruit? Hoe kunnen volgens hen de stages beter worden georganiseerd? En wat vinden zij wat een goede docent is? Kortom wat maakt dat zij weer op dat puntje van hun stoel gaan zitten?

Aan de bijeenkomst kunnen 10 tot 15 teams deelnemen (en één team per school)

Zin om mee te doen met deze experimentele bijeenkomst op 16 maart van 9.30 tot 16.00 uur inclusief rondleiding op de KNVB Campus? Geef je dan op. Stuur een mail naar info@devooruitdenkerij.nl

Vermeld daarin:

  • de namen van de 3 studenten en de naam van de docent die jullie team vormen.
  • wie de contactpersoon is en geef van hem of haar het emailadres en het telefoonnummer door.

Aanmelden kan tot 28 februari! Meer informatie vind je hier.