HAN gaat actief bijdragen aan Nijmegen European Green Capital 2018

februari 1, 2018

Nijmegen mag zich in 2018 als eerste stad van Nederland ‘European Green Capital’ noemen. En de HAN gaat actief bijdragen aan dit initiatief. Om de actieve bijdragen te stimuleren en te communiceren over hoe de HAN gaat participeren is er een nieuwe themawebsite gemaakt.

De titel European Green Capital heeft Nijmegen verdiend door jarenlang hard te werken aan vergroening en verduurzaming door grote en kleine initiatieven. Nijmegen moet komend jaar Nederland en Europa laten zien dát het kan en hóe het kan! European Green Capital is een initiatief van de Europese Unie. De thema’s waarop ‘European Green Capital’ actief is, zijn onder te verdelen in vijf hoofdthema’s te weten:

 

• Vitale stad; Samen gezond en groen
• Energietransitie; Blij met zon en wind
• Klimaatadaptatie; Leven met water
• Circulaire economie; Alles is van waarde
• Slimme mobiliteit; Duurzaam op weg

De HAN wil actief bijdragen aan- en participeren in ‘Nijmegen, Green Capital 2018’. De nieuwe themasite brengt de verbinding tussen de HAN en Nijmegen Green Capital in beeld en is dit jaar het platform voor het delen van kennis, initiatieven en activiteiten.

De hoofdthema’s van Nijmegen Green Capital 2018 hebben veel overeenkomst en aanknopingspunten met de zwaartepunten van de HAN: health, sustainable energy and environment en Smart Region. Concreet: veel onderwijs en onderzoek vindt binnen deze thema ‘s plaats. Nijmegen Green Capital 2018 biedt dan ook een uitgelezen kans voor studenten, docenten, onderzoekers en ondersteuners om zich op dit thema in de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemingen) te verbinden.

Vlak voor de kerstvakantie is een groep betrokken HAN’ners en de programma directie van Nijmegen Green Capital 2018 bij elkaar gekomen om na te denken met welke aansprekende en vernieuwende activiteiten binnen de HAN er eenvoudig een verbinding met Green Capital 2018 te leggen is en welke nog te ontwikkelen activiteiten kunnen worden gekoppeld aan Green Capital 2018?

Dit heeft tot een eerste resultaten geleid. Wil je weten welke en hoe je kunt meedoen aan dit initiatief. Lees er mee over op de nieuwe website.